Voor het eerst opleiding Basis Acute Zorg bij een niet-acute afdeling

Nieuwe theorieën doorgeven aan het team en een casusbespreking voor de verdieping. BAZ is hiervoor geschikt.
3 minuten leestijd

Voor het eerst volgde een verpleegkundige van een niet-acute afdeling de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ). Met het theoretische gedeelte wordt veel extra kennis opgedaan die nuttig is voor hoog-complexe zorg en verbetert het klinisch inzicht van verpleegkundigen.


Verpleegkundige Dorien Boon van de afdeling Chirurgie & MDL wilde zich graag verder ontwikkelen, maar nog niet de overstap naar een acute-zorgafdeling maken. Hoofdverpleegkundige Reggie Smith stelde voor om de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ) te doen, als verdieping. Als allereerste verpleegkundige van een niet-acute afdeling startte Boon met het theoretische gedeelte van de opleiding. “Ik zat ik de groep met verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp. Het was heel interessant. Een deel van de spoedzorg zien wij ook op onze afdeling, maar ook een groot deel niet.”

Pittig

Omdat Boon niet op een acute afdeling werkt, kon ze alleen het theoretische gedeelte van de BAZ volgen. Dat bestaat uit 3 intensieve opleidingsweken en een casusbespreking als eindopdracht, verdeeld over 5 maanden. “Ik heb wel kunnen regelen dat ik in totaal vier keer een dag kon meedraaien op de IC en de Recovery, als een soort stage. Daar heb ik ook veel van geleerd. De opleiding was pittig, ik ben er zeker 10 uur per week mee bezig geweest naast de opleidings- en stagedagen.”

Boon heeft na de BAZ het gevoel dat ze nu anders naar de zorg kijkt en het complexe plaatje beter ziet. “Ik heb meer diepgaande kennis en kan deze ook beter op collega’s overbrengen. Mijn klinisch inzicht is verbeterd en ik kan beter communiceren met de artsen over een casus.” Ook hoofdverpleegkundige Reggie Smith ziet de meerwaarde ervan dat Boon de BAZ heeft gedaan. “Onze afdeling is hoog complex, maar officieel geen acute zorg. Toch zien we veel mensen die indirect van de SEH komen, en direct van de IC en Recovery, bijvoorbeeld na een complexe buikoperatie. Ook krijgen we veel patiënten uit de periferie die bij ons complexere zorg nodig hebben en acuut verslechteren. Meer kennis over acute zorg is dus zeer welkom. En er werken veel jonge verpleegkundigen op onze afdeling. De meesten stromen na zo’n 2 à 3 jaar door naar de SEH of IC. Daarom is het fijn dat Dorien nu haar kennis met de jongere collega’s kan delen.”

Verdieping

Dat doet Boon door zo’n 3 keer per maand een klinische les te geven aan haar collega’s: “Ik bedenk een casus die realistisch is voor onze afdeling en dan gaan de collega’s met de ABCDE-methode daarmee aan de slag. Wat zijn de complicaties? Hoe komt het dat de patiënt zo ziek is? Welke systemen zijn er allemaal verstoord? Deze lessen worden goed ontvangen door mijn collega’s.” Smith is blij met deze nieuwe klinische lessen. “Over een halfjaar verhuizen we naar locatie VUmc en dan krijgen we daar situaties met patiënten met acute pancreas- en slokdarmproblemen. Ik verwacht dat Dorien onze collega’s door middel van haar kennis uit de BAZ ook kan bijscholen om zich op deze nieuwe patiëntengroep voor te bereiden.”

Smith hoopt dat hij meerdere verpleegkundigen de BAZ kan laten volgen. “Dit betekent dat ik het hoger management van ons ziekenhuis moet overtuigen van de meerwaarde van deze opleiding voor mijn verpleegkundigen. Dit is pittige uitdaging, omdat wij officieel geen acute-zorgafdeling zijn. Toch verlenen we met regelmaat medium-carezorg aan zieke patienten. Ik ben van mening dat de BAZ in zo’n situatie ideaal is om aan te bieden als verdieping voor verpleegkundigen.”

Lees meer verhalen