Vizier op de toekomst

In coronatijd worden urgente huisvestingsproblemen opgelost. De komende jaren is het vizier op de toekomst gericht en wordt er op beide locaties flink verbouwd. “Het gaat pijn doen, maar dat is het waard.”


4 minuten leestijd
Ook voor Ad Alderliesten en Emile Spek zijn het bijzondere tijden. De directeuren Huisvesting van respectievelijk locatie VUmc en locatie AMC zijn gewend om decennia vooruit te kijken. In coronatijd telt het hier en nu. Eerste hulp bij huisvesting, daar kwam het de afgelopen periode volgens Emile Spek op neer: “Het heeft ons veel kudo’s opgeleverd. Misschien is nu het beeld ontstaan dat we iedere afdeling wel eventjes in een paar weekenden kunnen verspijkeren. Dat is helaas niet zo; toekomstgericht bouwen vergt een gedegen voorbereiding.”

Grootschalige bouwactiviteiten


De komende jaren gáát er toekomstgericht gebouwd worden, op beide locaties. Rond locatie VUmc is de afgelopen jaren veel nieuwbouw neergezet buiten bestaande gebouwen. Denk aan het O|2-labgebouw dat in 2016 zijn deuren opende en het nieuwe Imaging Center dat sinds vorig jaar in bedrijf is. Vanaf het eind van dit jaar wordt er ook in het hoofdgebouw en de polikliniek druk geboord, getimmerd en versleept. Alderliesten: “De verbindingsbrug tussen kliniek en polikliniek wordt heringericht en de endoscopieruimte in de poli ondergaat een metamorfose. Dat laatste geldt ook voor de OK-omgeving, waar we vier nieuwe operatiekamers gaan inrichten. In de kliniek zullen we verdiepingen omtoveren tot kantooromgevingen. De negende verdieping wordt verbouwd tot hematologiecentrum, wat ook gevolgen heeft voor de verpleegafdeling eronder. Want je kunt geen mensen verzorgen als erboven de hele dag geboor en getimmer te horen is.”

Forse energiebesparing


Locatie AMC heeft al wat grote verbouwingen in huis achter de rug, zoals de nieuwe laboratoria voor Endocrinologie en Medische microbiologie. De komende jaren worden de activiteiten flink uitgebreid. Zo is de verbouwing van de F- en G-beddentorens de uitvoeringsfase ingegaan. De entree krijgt een totaal andere uitstraling, met meer groen en meer verblijfsruimte. Op beide locaties worden de apotheken vernieuwd: dat vraagt om grote, dure verbouwingen. En tot slot wordt op beide locaties de gevel onder handen genomen, wat voor een forse energiebesparing gaat zorgen. Alle nieuwe onderdelen van Amsterdam UMC zijn als alles klaar is zo duurzaam en energiezuinig mogelijk vormgegeven.

Geluidsoverlast en ander gedoe


Bouwen geeft geluidsoverlast en ander gedoe, realiseren de huisvesters zich. Spek: “Afdelingen moeten indikken of tijdelijk op een andere plek gaan werken. Ondertussen draait de patiëntenzorg gewoon door.” Het is echt woekeren met ruimte”, voegt Alderliesten toe. “Er zijn plekken nodig om bouwmaterialen af te leveren, en plekken waar bouwvakkers hun werkoverleg kunnen houden of hun boterham kunnen eten. Op locatie VUmc betekent dat bijvoorbeeld dat er bouwketen op palen oven het water buiten het gebouw komen.”

In alle bouwplannen klinkt de stem van gebruikers luid door, benadrukt Spek.“ Je kunt bijna van co-creatie spreken. Zodra een plan in de uitvoeringsfase komt, wordt het voor ons spannend. Want vanaf dat moment valt er niet meer aan te sleutelen. Iedereen die ooit zijn huis heeft verbouwd weet, dat veranderingen tijdens de bouw goud geld kosten. Het risico is dat de totale kosten dan volledig uit de hand lopen. Dat levert soms onbegrip en teleurstelling op.”

Herkenbaar, zegt Alderliesten. “Het speelt soms ook bij de aanschaf van een nieuw medisch apparaat op een te verbouwen afdeling. Ik wil dan eerst de specificaties van het apparaat weten voordat er gebouwd wordt. Welke stralingsbescherming is nodig, hoeveel stroomvermogen moet er beschikbaar zijn? En wat is de maatvoering? Pas als het apparaat na aanbesteding is aangekocht, start voor ons de bouw, terwijl de gebruiker van het apparaat het liefst heeft dat er alvast een plekje voor het nieuwe apparaat wordt gemaakt.”

Beste van twee werelden


Maar mooi wordt het, dat Amsterdam UMC van de toekomst. Alderliesten merkt dat de lateralisatie het beste in iedereen naar boven haalt: “Specialisten van beide kanten zijn op zoek naar het beste van twee werelden. En alleen het beste is goed genoeg. Aan ons de taak om dat binnen budget te realiseren. Dat is niet altijd makkelijk, maar die ambitie is er.”

“Ja, het wordt echt prachtig”, beaamt Spek. “Dat zie je nu al in het nieuwe endocrinologisch lab aan de Meibergdreef en het Imaging Center aan de De Boelelaan. De verbouwingen gaan de komende jaren best pijn doen, maar het is het echt waard.”


Wil jij ook een steentje bijdragen aan de huisvesting van Amsterdam UMC? Kijk dan snel bij de Vastgoed & Techniek vacatures.