Rolmodel Charles Agyemang

" Diversiteit is hier duidelijk zichtbaar en dat past perfect bij het werk dat ik doe. Hier kan ik echt een verschil maken"
4 minuten leestijd

Wie?

Charles Agyemang is Ghanees en Brit. Na de middelbare school verhuisde hij van Ghana naar Groot-Brittannië. Aan de Universiteit van Edinburgh studeerde hij Public Health. Daar ontmoette hij de Nederlandse Ank de Jonge. Agyemang verhuisde voor haar naar Nederland, promoveerde aan de Erasmus Universiteit en nu werken ze beiden bij Amsterdam UMC. De Jonge als hoogleraar Verloskundige Wetenschap - de eerste hoogleraar in dit vak in Nederland - en Agyemang als hoogleraar Global Migration, Ethnicity and Health.

Specialiteit?

“In mijn onderzoek richt ik me voornamelijk op epidemiologie en preventie van hart- en vaatziekten en risicofactoren onder etnische minderheden en migrantenpopulaties in landen met een hoog inkomen en in populaties in lage- en middeninkomenslanden. Zo werkte ik de afgelopen jaren onder andere als projectleider aan het RODAM-project (Research on Obesity and Diabetes among African Migrants) – een door de Europese Commissie gefinancierd project over gen-en omgevingsinteractie op obesitas en diabetes onder Afrikaanse migranten. Hierin wordt de gezondheid van Ghanezen in Nederland vergeleken met die van Ghanezen in Duitsland, Engeland en het thuisland Ghana om de oorzaken te achterhalen van overgewicht en diabetes onder Afrikaanse migranten. Hoeveel invloed heeft de nieuwe leefomgeving op de gezondheid van migranten? Ik heb in 2018 de European Research Council Consolidatie beurs gekregen om de RODAM studie verder te ontwikkelen. Ook doe ik onderzoek naar de gezondheid van specifieke etnische groepen in Nederland, zoals Turken, Marokkanen en Surinamers en vergelijk ik hun gezondheid met die van autochtone Nederlanders om zo etnische verschillen op te sporen.” Agyemang is ook internationaal actief. Hij is vicepresident van de European Public Health Association, sectie Migrant Health en wetenschappelijk voorzitter van de Global Society of Migration, Ethnicity, Race & Health. Op deze manier probeert hij meer aandacht te krijgen voor gezondheid van etnische minderheden en migrantenpopulaties.

Waarom zet je je in voor de gezondheidszorg?

“Mijn motto: Your health is your wealth. Gezondheid gaat voor alles. Iedereen verdient goede zorg, ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. Voor al die verschillen moet de gezondheidszorg oog hebben. Wat mij drijft is dat ik nu kan meewerken aan het terugdringen van die gezondheidsverschillen.”

Wat betekent Amsterdam UMC voor je?

“Amsterdam UMC is een echte melting pot. Kijk alleen al naar het diverse personeelsbestand en het eten in de kantine dat uit alle windstreken komt. Diversiteit is hier duidelijk zichtbaar en dat past perfect bij het werk dat ik doe. Hier kan ik echt een verschil maken. Ook biedt Amsterdam UMC mij de gelegenheid om een intensieve samenwerking op te zetten met de universiteit in Ghana. We organiseren elk jaar een Summerschool in Accra en hebben regelmatig promovendi uit Ghana en andere Afrikaanse landen om capaciteit op te bouwen voor gezondheidsonderzoek.”

Amsterdam UMC gaat voor divers en inclusief. Waar liggen kansen?

“Dat we een divers personeelsbestand hebben, betekent nog niet dat we het goed doen op het gebied van diversiteit en inclusie. Zijn de kansen om te excelleren echt voor iedereen hetzelfde? Monitor niet alleen of je personeelsbestand divers genoeg is en je dat boxje kunt afvinken, kijk ook of die diversiteit er op ieder niveau is. En stuur bij waar nodig. Zorg ervoor dat er intern niet alleen over diversiteit wordt gesproken, maar dat het op elk niveau wordt gezien en gevoeld. Een groot voordeel van zo’n diverse organisatie: Als het zorgteam een afspiegeling is van de gemeenschap waarin het ziekenhuis zich bevindt, voelen mensen zich meer op hun gemak en helpt dat in het vertrouwen in de zorg.”

Een goed voorbeeld van inclusieve samenwerking binnen Amsterdam UMC?

“Binnen het project ‘Your health is your wealth’ werken onderzoekers, artsen en kerken samen om mensen met een Afrikaanse komaf die nu woonachtig zijn in Amsterdam Zuidoost, rondom locatie AMC, voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Tijdens het driedaags event, dat sinds 2016 jaarlijks plaatsvindt, kunnen mensen uit de buurt onder andere gratis hun bloeddruk en bloedsuiker laten meten. Met het project wordt niet alleen de afstand tussen de gemeenschap en ons ziekenhuis verkleind maar worden ziektes ook eerder opgespoord.”

Buiten werktijd?

“Die fietscultuur in Nederland vind ik fantastisch. Op de fiets krijg ik de beste ideeën. Dus als het niet al te hard regent, fiets ik elke dag een uurtje.”


Heb je nog vragen aan Charles of wil je meer weten over diversiteit & inclusie binnen Amsterdam UMC. Mail dan naar diversiteit@amsterdamumc.nlTekst: Sophie Verschoor


Lees meer verhalen