Privacy statement & Cookies

Amsterdam UMC hecht veel belang aan jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit privacy statement vind je informatie over de wijze waarop we met het verwerken van je persoonsgegevens en cookies omgaan. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in augustus 2021.

Privacy Statement

Welke gegevens vragen wij op en delen wij?
De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen zijn naam, telefoonnummer, mailadres, curriculum vitae en motivatiebrief. Deze gegevens verzamelen wij om met jou te kunnen communiceren gedurende het sollicitatieproces en om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen. De gegevens worden alleen gedeeld met de leden van de (externe) sollicitatiecommissie. Als je automatisch vacatures via je mail wilt ontvangen horend bij jouw interessegebieden, kun je je hiervoor aanmelden via onze Jobalert.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Na jouw sollicitatie bewaren we jouw gegevens tot vier weken of maximaal een jaar na de sollicitatieprocedure, afhankelijk van wat jij hebt aangegeven bij het indienen van jouw sollicitatie via de website.

Voor de jobalert kan je jezelf in- en uitschrijven.

Vertrouwelijkheid en beveiliging.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen medewerkers van het team Instroom en de vacaturehouders krijgen toegangsrechten toegewezen tot het systeem waarin de gegevens worden opgeslagen. Zij zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan.

NVP Sollicitatiecode
Wij handelen naar de NVP sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.

Je rechten
Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegeven die wij van jou verwerken:

  1. Inzage: na sollicitatie krijg je toegang toe het kandidatenportaal. Hier kan je zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
  2. Correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet correct zijn, kun je deze zelf corrigeren of ons vragen om deze te corrigeren. 
  3. Wissen: je kunt ons te allen tijde je persoonsgegevens te wissen.
  4. Beperking: indien je de juistheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar hebt, kun je ons verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan. 
  5. Bezwaar: indien je twijfelt of je gegevens rechtmatig door ons worden verwerkt, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  6. Dataportabiliteit: indien je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wij deze persoonsgegevens digitaal verwerken, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan jou beschikbaar te stellen.

Wanneer je gebruikt wilt maken van deze rechten kun je schriftelijk een verzoek indienen bij team Instroom, via recruitment@amsterdamumc.nl. Wij zullen binnen één (1) maand je verzoek afhandelen. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, indien je daarop in het betreffend geval recht hebt.

Niet tevreden over de privacybescherming?
Wij zetten ons in om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de aan jou geboden privacybescherming. In dat geval kun je een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Amsterdam UMC, locatie VUmc, via privacy@amsterdamumc.nl . Het is ook mogelijk om jouw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op gegevensbescherming.

Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de bescherming van je privacy, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Amsterdam UMC, via privacy@amsterdamumc.nl

Cookies

Amsterdam UMC gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. Wij houden ons hiermee aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.acm.nl en www.consuwijzer.nl.
Onze website maakt gebruik van drie soorten cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Wij anonimiseren deze gegevens en gebruikt ze om de website te verbeteren en aan te passen.

Marketing cookies
Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor ons als adverteerder.

Onze website maakt voor het embedden van video’s gebruik van YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, zie hiervoor het privacybeleid van Google.

Hoe zijn cookies te verwijderen?
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kun je te allen tijde jouw permissie instellingen aanpassen onderaan de pagina in de footer of je kunt jouw browserinstellingen aanpassen. Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser.
Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Youronlinechoices.