Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar met app

Samenvatting van de gedragscode

In ons gedrag laten wij onderstaande elementen zien

Wij respecteren elkaar en elkaars grenzen.

Wij zijn ons bewust van onze eigen invloed op andermans gedrag.

Wij luisteren naar elkaar en spreken onszelf uit.

Wij staan open voor feedback, passen ons gedrag aan waar nodig en geven feedback aan anderen.

Wij kijken kritisch naar onze werkomstandigheden: zowel op psychisch als op fysiek gebied checken we regelmatig of de werkplek fijn en veilig is voor onszelf en anderen.

Wij werken samen: we vertrouwen elkaar in het werk en dragen bij aan het werk van anderen.

Wij werken actief aan onze eigen persoonlijke ontwikkeling en dragen ook bij aan verandering.

Wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (patiënt- en organisatie)informatie.

Wij zijn ambassadeur van Amsterdam UMC en dragen dat uit. Ook in ons netwerk en bij de uitvoering van nevenwerk houden we altijd het belang van Amsterdam UMC in de gaten.

Wij discrimineren niet, sluiten niemand uit en zoeken bewust naar onze blinde vlekken om discriminatie en uitsluiting te voorkomen. We streven naar een omgeving waarin iedereen meedoet en ertoe doet.

We zijn nieuwsgierig naar elkaar, we hebben respect voor elkaars verschillen en hierdoor leren we van elkaar.

Wij handelen integer. In ons werk en onderzoek zijn we zorgvuldig, onpartijdig en onafhankelijk.