Verpleegkundigen in researchondersteuning

Achter de Schermen van Klinisch Onderzoek

3 minuten leestijd

Amsterdam UMC heeft een netwerk van zo’n 150 researchprofessionals (verpleegkundigen en coördinatoren). Een belangrijke functie om de kwaliteit van het wetenschappelijk patiënt gebonden onderzoek in het ziekenhuis te waarborgen én te verbeteren. Zowel verpleegkundigen als andere kandidaten, bij voorkeur met een medische achtergrond, kunnen zich laten bijscholen voor deze positie. . “Het werk is heel divers, je hebt veel contact met patiënten en werkt samen met verschillende disciplines.”

Het werk als researchcoördinator of researchverpleegkundige is heel divers, weet Selma Camic, hoofd Clinical Monitoring Center (CMC) bij Amsterdam UMC. “Je biedt ondersteuning aan PhD-onderzoekers, Principal Investigators en andere collega's in het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot patiënten. Je werkt met uiteenlopende onderzoek types en bijbehorende protocollen, waarbij je ook direct contact hebt met patiënten. Het werk is zeer leerzaam, en je hebt voldoende tijd om patiënten te begeleiden gedurende het onderzoeksproces.”

Werken volgens een goedgekeurd protocol

De researchcoördinator zorgt ervoor dat het onderzoek op een afdeling wordt uitgevoerd volgens de regels en het goedgekeurde protocol. Worden er bijvoorbeeld goedgekeurde formulieren voor proefpersoneninformatie gebruikt en wordt het informed consent op de juiste wijze gedocumenteerd in het medisch dossier. En welke bijwerkingen dienen gerapporteerd te worden. Volgens Selma is de research coördinator als het ware de spil in het web. "Op afdelingen waar een research coördinator actief is, zien we dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd. Tijdens monitoringbezoeken stuiten we op minder fouten en zien we bijvoorbeeld minder ongerapporteerde bijwerkingen.“

Verschil tussen researchcoördinator en researchverpleegkundige

Het verschil tussen een researchcoördinator en een researchverpleegkundige is dat de laatste altijd een verpleegkundige is, die tijdens onderzoek ook verpleegkundige handelingen mag uitvoeren én tegelijk ook researchcoördinator kan zijn. Selma: "Wanneer een verpleegkundige de opleiding tot researchverpleegkundige volgt, kan hij of zij ook als coördinator optreden voor meerdere studies of projecten. Aan de andere kant kan bijvoorbeeld ook een laborant als researchcoördinator fungeren, zij het zonder de verpleegkundige handelingen uit te voeren."

“Je werkt met uiteenlopende onderzoektypes en bijbehorende protocollen, waarbij je ook direct contact hebt met patiënten.“

Selma: “Een werkdag van een researchcoördinator is zeer gevarieerd, omdat je onderzoekers bij verschillende studies ondersteunt. Het werk vereist ook een hoge mate van precisie; het is niet toegestaan om zomaar af te wijken van de protocollen die zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie. Alle afwijkingen van het protocol moeten voorzien zijn van een onderbouwde documentatie. Aangezien toekomstige behandelingen worden bepaald op basis van de resultaten van de studies, is het van belang dat alles wat je doet volledig accuraat is.“

Patientcontact met meer verdieping

Een leuke en diverse baan, die je ook parttime kunt doen naast de reguliere patiëntenzorg, vindt Selma. “Je houdt patiëntcontact, maar je hebt meer verdieping.“ Selma, die zelf ook als researchcoördinator begon, hoopt dat meer verpleegkundigen zich als researchverpleegkundige laten opleiden. De opleiding bij de Amstel Academie, en verbonden aan Amsterdam UMC, duurt zo’n 1,5 jaar.

Wil je meer weten over de opleiding?

Neem contact op met de opleider Warda Jama op w.jama@amsterdamumc.nl.
Of kijk op; Opleiding Researchcoördinator/ -verpleegkundige


Lees meer verhalen