Speeddate met IC kinderverpleegkundige Marloes

Marloes Badenbroek is seniorverpleegkundige kwaliteit en innovatie op de afdeling IC kinderen. Momenteel volgt ze een opleiding Middenmanagement zorg & welzijn. Hiervoor heeft ze hbo-v en de opleiding tot IC-kinderverpleegkundige gedaan.
2 minuten leestijd

Waarom heb jij voor dit vak en voor deze werkgever gekozen?


“Op de kinder-IC is zorg en techniek direct met elkaar verbonden. Die combinatie heeft mij altijd aangetrokken. Kinderen zijn onbevangen en gaan ervoor, ook als ze heel ziek zijn. Dat vind ik bewonderenswaardig. Amsterdam UMC ervaar ik als een vooruitstrevend ziekenhuis, er wordt altijd gezocht naar hoe iets beter kan. Die ambitieuze benadering past bij mij. Je krijgt veel kansen als je zelf initiatief neemt. Er wordt naar je geluisterd.”

Je bent seniorverpleegkundige. Ervaar jij dat als een voorbeeldfunctie?


“Ja, daar ben ik mij wel van bewust. Ik probeer collega’s te stimuleren om naar manieren te zoeken waarop iets beter kan. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Ik probeer hierin een voortrekkersrol te vervullen.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?


“We werken bij Amsterdam UMC met Epic. Dat werkt goed als patiënten blanco bij ons binnenkomen, na bijvoorbeeld een aanrijding. Maar als het gaat om chronisch zieke kinderen, waarbij ouders veel meer kennis brengen en regie pakken, is er behoefte aan uitgebreidere informatieverstrekking. We zijn op zoek naar een betere manier om de informatie over deze categorie patiënten in Epic te verwerken. Het verbeteren kan ook in kleine dingen zitten, die eigenlijk alleen irritant zijn. Zoals wanneer een printer niet goed werkt en er geen goede labels uit komen. Dergelijke ongemakken probeer ik snel te verhelpen.”

Communicatie vind jij belangrijk. Hoe communiceer je met ouders?


“Family Centered Care is een focuspunt binnen onze afdeling. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling van hun kind. In het geval van bijvoorbeeld een chronisch ziek kind zijn zij de expert als het gaat om de begeleiding van het kind: samen proberen we de best mogelijke zorg te bieden. De uitdaging hierbij is om de scheidslijn te zoeken. Wanneer is de behandeling de eindverantwoordelijkheid van de ouders en wanneer ligt die bij de IC? Ook hier moet je jouw verwachtingen goed uitspreken, dat geldt ook voor collega’s onderling. Je moet overal over kunnen praten. Saamhorigheid is essentieel.”


Wil jij meer weten over werken als IC kinderverpleegkundige? Bekijk meer informatie over de functie of over de opleiding binnen Amsterdam UMC.

Lees meer verhalen