We maken Amsterdam UMC veiliger

De afgelopen maanden hebben zes collega’s van directoraat Huisvesting & Techniek en directie Vastgoed de opleiding Operationele Veiligheidskunde gevolgd. Met de opgedane kennis is het mogelijk om veiligheidssituaties nog beter in te schatten.


2 minuten leestijd

De afgelopen maanden hebben zes collega’s van directoraat Huisvesting & Techniek en directie Vastgoed de opleiding Operationele Veiligheidskunde gevolgd. Hiermee hebben zij onder meer hun kennis verdiept omtrent (ARBO)wetgeving, het werken met juiste arbeidsmiddelen en gevaarlijke gassen, en het maken van een taak- en risicoanalyse. Met de opgedane kennis is het mogelijk om veiligheidssituaties nog beter in te schatten. Ook kunnen gerichte maatregelen worden getroffen om risico’s te vermijden of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau.

Door het verbreden van hun veiligheidskennis kunnen de collega’s nu ook hun opdrachtgevers en projectmanagers beter onderbouwd adviseren over veiligheid en de geldende wetgeving. “Veiligheid moet een gewoonte zijn voor iedereen”, aldus Gideon Huijer, een van de inspecteurs en toezichthouders die de opleiding gevolgd heeft. “Wij willen een veiligere werkplek, niet alleen voor installateurs, maar ook voor onszelf en onze collega’s.” Zijn collega Michael Florijn beaamt dat: “De afgelopen periode hebben we al positieve reacties ontvangen vanuit installateurs en aannemers. Hieruit blijkt dat door samen te werken, we veiliger werken.”

Arno Vonk, medewerker BHV en veiligheid heeft de opleiding ook als positief ervaren. “Ze sluit mooi aan bij mijn functie, omdat mijn kennis op het gebied van veiligheid nu is verbreed. De opleiding heeft ook verduidelijkt waar de risico’s zich bevinden op het gebied van veiligheid en hoe ze aan te pakken.”

Voor adviseur brandveiligheid Sietske Zijnstra heeft de opleiding vooral geholpen om de operationele kant van veiligheid beter te begrijpen: “Deze kennis gebruik ik nu in de praktijk bij het beoordelen van onder andere werkvergunningen en bij een planbeoordeling.”


Meer weten?

Bij Amsterdam UMC is er ruimte voor ontplooiing, verdieping en verbreding van je kennis. Bekijk jouw carrière mogelijkheden binnen directoraat Huisvesting & Techniek en directie Vastgoed.