Het Management Traineeship van Josien

Josien Galama begon in februari 2019 met het Management Traineeship van Amsterdam UMC, na haar bachelor fysiotherapie en master bestuurskunde. Inmiddels is zij bezig aan haar laatste opdracht van het traineeship en zijn haar verwachtingen zeker waar gemaakt.
3 minuten leestijd

Verwachtingen waargemaakt


Mijn verwachting van het traineeship was allereerst dat ik een goed overzicht zou krijgen van de verschillende afdelingen en specialismen binnen een academisch ziekenhuis, iets waar ik op het moment van beginnen nog geen duidelijk beeld bij had.
Daarnaast hoopte ik een goed beeld te krijgen van wat ik qua werkzaamheden leuk zou vinden, zodat ik na het afronden van het traineeship een mooie vervolgstap zou kunnen maken. Tot nu toe zijn mijn verwachtingen zeker waargemaakt!

Mooie opdrachten


Dat ik nu een goed idee heb van wat ik wil, is mede te danken aan de mooie opdrachten waar je als trainee binnen Amsterdam UMC aan mag werken. In februari 2019 begon ik mijn traineeship met een combinatie bij de afdeling HR en verschillende zorgafdelingen. Hier heb ik mij bezig gehouden met de ‘nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen’. Op verschillende afdelingen werden er nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen uitgetest. Hier heb ik in samenwerking met de verschillende betrokkenen een evaluatie onderzoek uitgevoerd en uiteindelijk een evaluatie- en adviesrapport uitgebracht voor onder andere de Raad van Bestuur, de NFU en de zorgafdelingen. Super spannend om dit te presenteren, maar ik vond dit een erg leuke opdracht waarbij ik veel samenwerkte met de zorgafdelingen!

Mijn tweede opdracht bestond eigenlijk uit twee delen. Eén bij de afdeling Huisvesting en Techniek, locatie AMC, en de andere bij de centrale sterilisatie afdeling (CSA). Bij huisvesting was ik betrokken bij het project ‘herontwikkeling beddentorens’ en hield ik mij voornamelijk bezig met de losse inrichting van de beddentorens. De opdracht bij de CSA, waar ik als projectleider fungeerde bij de verbouwing van deze afdeling, was totaal iets anders dan wat ik eerder had gedaan en dat maakte het juist zo leuk!

Op dit moment ben ik bezig met mijn laatste opdracht, waarbij ik mij richt op innovatie in de zorg. Bij de afdeling Strategie & Innovatie ben ik betrokken bij het programma DIP (Digitale Interactie Patiënt). Ik begeleid afdelingen bij de aanvraag en implementatie van MediMapp. Dit is een app waarin het zorgtraject van de patiënten in het ziekenhuis digitaal wordt weergegeven. Daarnaast ben ik werkzaam op de afdeling Plastische-, reconstructieve- en handchirurgie bij het project ‘Samen beslissen bij trans mannen’, waarvan het doel is om gedeelde besluitvorming in te bedden in het behandeltraject voor trans mannen. Ik houd me hierbij vooral bezig met de registratie aan de bron en MediMapp analytics (een uitkomsten dashboard wat ontwikkeld wordt voor zorgverleners en patiënten en het samen beslissen kan ondersteunen). Deze projecten, gericht op innovaties in de zorg, passen echt goed bij mij. Daarnaast is het team waarin ik werk super leuk en dit zoek ik ook in mijn werkzaamheden na het traineeship!Trots


Als je mij vraagt waar ik het meest trost op ben, dan ga ik denk ik toch weer terug naar mijn eerste opdracht. Het schrijven van het evaluatie- en adviesrapport over de nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen was een behoorlijke klus. Veel verschillende personen en afdelingen waren betrokken bij dit project, wat het soms lastig maakte. Er was veel afstemming nodig met alle opdrachtgevers en betrokken partijen om tot consensus te komen over de inhoud van dit rapport. Dit vond ik echt super interessant en leuk om te doen en ik ben er super trots op dat ik het overzicht heb weten te bewaren en alle visies heb kunnen samenbrengen in een mooi rapport.

Tot slot ben ik ook trots op mijn persoonlijke ontwikkeltraject. Je merkt echt veel verschil in hoe je aan het begin van het traineeship werkte en hoe je nu de opdrachten aanpakt. Dit is leuk om te merken bij jezelf. Ben jij benieuwd naar de verschillende afdelingen en mogelijkheden binnen een academisch ziekenhuis en wil jij je graag op hoog tempo blijven ontwikkelen, dan zou ik je het traineeship zeker aanraden!


Benieuwd naar het management traineeship van Amsterdam UMC? Kijk hier voor meer informatie!

Lees meer verhalen