Recruitment

Anne Drost
Anne Drost Recruitment Adviseur
Brend de jong
Brend de jong Recruitment Adviseur
Carla Noom
Carla Noom Recruitment Adviseur
Christa van der Wel
Christa van der Wel Recruitment Adviseur a.i.
Dewi Henneman
Dewi Henneman Recruitment Adviseur
Joyce Konings
Joyce Konings Recruitment Adviseur
Lieke Stoelers
Lieke Stoelers Recruitment Adviseur
Nathalie Haans
Nathalie Haans Recruitment Adviseur a.i.
Nienke Theuws
Nienke Theuws Recruitment Adviseur
Tanja Hart
Tanja Hart Recruitment Adviseur

Recruitment Assistenten

Charlotte Veen
Charlotte Veen Recruitment Assistent
Chey Edwards
Chey Edwards Recruitment Assistent
Gaby  Bleboo
Gaby Bleboo Recruitment Assistent

Arbeidsmarktcommunicatie

Manouk Backer
Manouk Backer Projectleider en senior Adviseur
Marissa de Kort
Marissa de Kort Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie
Shaileen Ho-A-Hing
Shaileen Ho-A-Hing Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie