Onderzoeksinstituten

In Amsterdam UMC zijn acht onderzoeksinstituten gevestigd die samen het volledige spectrum van gezondheids- en biomedische onderzoeksthema's omvatten. Dit doen we veelal in samenwerking met de faculteiten van de Universiteit van Amsterdam en/of de Vrije Universiteit Amsterdam. Ieder onderzoeksinstituut is een informeel netwerk van onderzoeksgroepen en afdelingen die werken aan verschillende aspecten van een bepaald onderzoeksthema.

Amsterdam UMC Fellowship

Amsterdam UMC Fellowship richt zich op zeer getalenteerde onderzoekers, die de potentie hebben om een eigen succesvolle onderzoeksgroep op te bouwen, uit te breiden en te onderhouden. Amsterdam UMC Fellowship wordt eenmaal per jaar toegekend en aangekondigd op deze vacaturesite.
Amsterdam UMC Fellowship is een toegekende tenure track, gebaseerd op de criteria van de voormalige AMC Tenure Track.
De fellowship kent een maximum van 750.000 euro toe voor de volledige termijn van vijf jaar (of minder voor een kortere periode, op pro rata basis), ter dekking van het salaris van de fellow, het salaris van een promovendus en/of hun bench fees.
Start je nieuwe baan bij AMR

AMC Medical Research (AMR)

Ondersteuning zonder winstoogmerk

Op locatie AMC is AMC Medical Research (AMR) gevestigd. Het is de missie van AMR om wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam UMC te ondersteunen zonder winstoogmerk. Hiermee willen we onderzoekers voorzien in alles wat ze nodig hebben om te kunnen excelleren.

Zo biedt AMR principal investigators (PI's) en projectleiders begeleiding op het gebied van projectbeheer, finance en human resources. Bij medisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten wordt daarnaast ook ondersteuning op juridisch vlak geboden.

Bij AMR werken onder andere promovendi, wetenschappelijk onderzoekers, research analisten en onderzoeksverpleegkundigen. Door de servicegerichte en proactieve aanpak van AMR kan de PI/projectleider zich volledig richten op het uitvoeren van het onderzoek.

Actuele research vacatures

Neem snel contact op

Meer weten over werken als onderzoeker bij Amsterdam UMC?

Tanja Hart Tanja Hart 06-21 60 31 78 Recruitment adviseur
Wetenschappelijk onderzoek & Staf t/m schaal 8
Chey Edwards Chey Edwards 06-21 48 72 45 Recruitment adviseur
Wetenschappelijk onderzoek