Amsterdam UMC staat voor

Een inspirerende en hoogstaande leeromgeving
Amsterdam UMC biedt een inspirerende en hoogstaande leeromgeving waarin zorgprofessionals in iedere fase van hun carrière de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen.
Opleiden van professionals op alle niveaus in de zorg
Wij verzorgen zijn zowel mbo, hbo, als wo opleidingen. Onze bij- en nascholingsprogramma’s worden ontwikkeld en aangeboden vanuit de visie van een leven lang leren.
Betrokkenheid en passie
Amsterdam UMC leidt op tot betrokken professionals met passie voor het vak. Openheid, samenwerking, ambitie, betrokkenheid en zorgvuldigheid vinden we daarbij vanzelfsprekend.

Laat je inspireren

Als opleider, docent, praktijk- en werkbegeleider of trainer ben je de motor van het onderwijs van ons academisch ziekenhuis. Je vervult een unieke plek in het zorgonderwijs en/of het medisch (ondersteunende) onderwijs, waarbij je nauw verbonden bent met de dagelijkse praktijk. Dat wat je studenten bijbrengt is relevant en samen met de studenten geef je richting aan de toekomst van de gezondheidzorg. Hoe je dat doet, wordt door het curriculum voorgeschreven. Maar jouw overtuigingskracht, enthousiasme, inspiratie en visie is alles bepalend. Lees de verhalen van onze collega's. 

Wat kun je verwachten?

Je werkt in de grootste medische universitaire centra van Nederland
Het werkklimaat van willen leren en verbeteren wordt gevoed met actieve learning & development
Kennisoverdracht staat centraal. Alle medewerkers delen hun expertise
Wij zorgen niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor jou
Samenwerking, onderling vertrouwen en interesse voor elkaar
Ruimte voor ontplooiing, verdieping en verbreding van je kennis
Op locatie VUmc zijn de parkeermogelijkheden beperkt, maar met het OV stap je voor de deur uit
Amsterdam UMC innoveert continue, je moet kunnen omgaan met verandering
We hebben een actieve personeelsvereniging die veel leuke activiteiten organiseert, dus je agenda loopt snel vol

Neem snel contact op

Meer weten over werken binnen onderwijs?

Dewi Henneman Dewi Henneman 06-21 91 94 43 Recruitment Adviseur