Screening

Wanneer je bij ons komt werken kan een screening van toepassing zijn. We willen de patiëntveiligheid verhogen door te garanderen dat het personeel die werkzaam is in de patiëntenzorg beschikt over geverifieerde startkwalificaties en bevoegd is om zorg te verlenen. Daarnaast willen we weten of medewerkers in de directe patiëntenzorg, of die toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens, betrouwbaar zijn. Afhankelijk van de functie wordt het juiste screeningsprofiel gekozen. Een screeningsprofiel kan onderstaande screeningsonderdelen bevatten:

Screeningsonderdelen


 • Diploma: het hoogst behaalde en voor de functie van toepassing zijnde diploma wordt geverifieerd bij het onderwijsinstituut dat het diploma heeft uitgegeven of bij de diplomabank van DUO (afhankelijk van de datum waarop het diploma is behaald);

 • Identiteitsbewijs: Controle ID-bewijs op echtheidskenmerken en geldigheid door onze externe screeningspartner. Tevens wordt gecheckt of een paspoort of ID-kaart voorkomt in het VIS-register (Verificatie Identificatie Systeem. Op eerste werkdag wordt er een controle gedaan voor originele ID-bewijs;

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG): De VOG mag bij aanleveren (dus niet vanaf de indienstdatum) niet ouder zijn dan 1 maand. Dit geldt voor de volgende functiegroepen:

 • De volgende medewerkers vragen een VOG aan:
  • Analytisch personeel: alleen wanneer wordt gewerkt met gevaarlijke micro-organismen.
  • Facilitair: alleen ICT medewerkers en medewerkers beveiliging.
  • Klinisch medebehandelaars: alle functies.
  • Klinisch ondersteunen: alle functies.
  • Management: alleen management vanaf schaal 15 en hoger.
  • Medisch specialisten/artsen: alle functies.
  • Verpleging en verzorging: alle functies.
  • Staf en administratie: alleen medewerkers van de financiële administratie, inkoop en HR locatie VUmc.
 • • Uitzondering voor functies voor medewerkers in opleiding: Coassistenten werken onder supervisie. Hierdoor is het niet noodzakelijk om een VOG aan te vragen. Dit geldt ook voor medewerkers in opleiding niet in loondienst.
  • Voor medewerkers werkzaam binnen het Emma Kinderziekenhuis geldt dat altijd een VOG aangevraagd moet worden.
 • Referentie: check laatste zorgfunctie waarin de kandidaat werkzaam is geweest. Indien er geen sprake is geweest van een zorgfunctie, dan wordt er gekeken naar de meest actuele werkervaringsjaren;

 • Vergewisplicht: stellen van twee extra vragen waarmee wordt voldaan aan de vergewisplicht verplicht vanuit de Wet Wkkgz:
  1. Heeft de kandidaat uw organisatie om dwingende redenen verlaten? 
  2. Is er reden te twijfelen aan de integriteit en vakbekwaamheid van de kandidaat?