Medewerkerscreening

Wanneer je bij ons komt te werken is het afhankelijk van de functie of een screening voor jou van toepassing is. Wij starten daarom een screening op voor bepaalde functies.

Wat wordt gescreend?

  • Diploma: check bij de organisatie die het diploma heeft verstrekt.
  • Identiteitsbewijs: controle op vermissing of diefstal (daarnaast wordt op de eerste werkdag gevraagd het origineel te tonen).
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG): Als een VOG verplicht is bij indiensttreding, dan mag de VOG bij aanleveren (dus niet vanaf de indienstdatum) niet ouder zijn dan 1 maand.
  • Werkervaring: gecheckt wordt of de gegevens op het CV juist zijn. Tevens wordt bij de laatste werkgever nagevraagd of je tijdens de uitoefening van je functie geen gevaar hebt gevormd voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan de patiënt. Dit is een wettelijke verplichting.