Alle informatie op een rij

Na sollicitatie
Standaard

Zodra je overeenstemming hebt bereikt over jouw salaris en de startdatum volgt de indiensttredingsprocedure:

Screening

Afhankelijk van de functie die je gaat uitoefenen, kan een screening worden opgestart. We screenen omdat we de patiëntveiligheid willen verhogen door te garanderen dat personeel dat werkzaam is in de patiëntenzorg beschikt over geverifieerde startkwalificaties en bevoegd is om zorg te verlenen.
Daarnaast willen we weten of medewerkers in de directe patiëntenzorg of die toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens betrouwbaar zijn. Meer informatie over screenen lees je op de pagina medewerker screeningscreening. 

Aanvraag VOG

Het kan ook zijn dat je niet in de patiëntenzorg werkt, maar dat er wel gevraagd wordt een VOG te overhandigen zodra je bij ons in dienst komt. Amsterdam UMC zal de VOG-aanvraag initiëren. Om een VOG aan te vragen moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling van de kosten verloopt via iDeal. De kosten voor de aanvraag van een VOG kun je, na indiensttreding, declareren. Meer informatie over de medewerker screening.

Administratie

Jouw leidinggevende vraagt je een formulier persoonsgegevens in te vullen en documenten aan te leveren ten behoeve van de registratie in het personeelsinformatiesysteem.

HR-servicedesk

Digitaal heb je al je documenten aangeleverd bij HR Services. Zij maken met jouw een afspraak voor het ophalen van je medewerkerspas. Neem je geldige legitimatiebewijs mee, hier wordt naar gevraagd bij het ophalen van je pas. Ook is het handig om dan meteen even langs ICT te gaan om alles in orde te maken.

Arbeidsovereenkomst

Zodra je in het personeelsinformatiesysteem geregistreerd staat ontvang je vanuit HR een e-mail met jouw arbeidsovereenkomst als bijlage.

Medisch onderzoek bij indiensttreding

Medisch onderzoek bij indiensttreding is verplicht voor alle medewerkers die contact hebben met patiënten of patiëntmaterialen. De aanvraag wordt verwerkt door de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). De BGZ zal contact met je opnemen voor het invullen van een vragenlijst en om een afspraak te maken. 
Introductie nieuwe medewerkers
Flexibel

De onboarding app

We willen jou op een warme manier welkom heten binnen onze organisatie, voordat jouw eerste dag begint. Daarom ontvang jij van ons bij jouw arbeidsovereenkomst een link naar onze Appical, de onboarding app. Hierin vertellen we alvast meer over de geschiedenis en structuur van Amsterdam UMC, kan je belangrijke nummers terugvinden en geven we tips voor jouw eerste werkdag. Alles om jou een zo goed mogelijke start te bieden van een succesvolle carrière bij Amsterdam UMC.

Introductiedag voor alle nieuwe medewerkers

Elke maand organiseren we een introductiedag voor alle nieuwe medewerkers. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt in onze organisatie. Daarom laten we je door middel van een tour samen met andere nieuwe collega’s graag kennismaken met de locatie waar je gaat werken en onze manier van werken. Je leert de weg kennen in de verschillende gebouwen, je gaat op zoek naar diverse informatie en je wordt op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen Amsterdam UMC.

Naast de tour worden ook een aantal onderdelen georganiseerd die van belang zijn voor medewerkers in de patiëntenzorg waaronder informatie over patiëntveiligheid en kwaliteit en diverse trainingen.

Wanneer?
De introductiedag vindt op elke eerste werkdag van de nieuwe maand plaats. Uitzonderingen hierop zullen altijd op tijd gecommuniceerd worden.

Voorwaarden
De introductiedag is verplicht voor elke nieuwe medewerker.

Hoe verloopt het proces?

 • De introductiedag vindt op jouw eerste werkdag plaats of de eerstvolgende introductiedag ná je indiensttreding.
 • Een week voorafgaand aan de maand van je indiensttreding ontvang je een schriftelijke uitnodiging om je te herinneren aan het bijwonen van de introductiedag.

Introductieprogramma voor nieuwe leidinggevenden
Voor leidinggevenden hebben wij een speciaal introductieprogramma.

Het introductieprogramma bestaat uit drie dagdelen waarin deskundigen vanuit de organisatie met de deelnemers in gesprek gaan over:

 • hoe een aantal zaken zijn geregeld binnen Amsterdam UMC
 • wat er van je wordt verwacht als leidinggevende
 • waar je terecht kunt voor informatie en ondersteuning.

Zodra je in dienst bent, kun je je voor dit introductieprogramma inschrijven.

Dienstkleding
Reizen

Locatie AMC

Amsterdam UMC voorziet je van beroepskleding als jouw functie of werkzaamheden daarom vragen. Om gebruik te maken van het kledinguitgiftesysteem, meld je jezelf eenmalig aan bij DS-Servicedesk. De medewerker van de servicedesk koppelt het benodigde kledingprofiel aan jouw AMC-badge en voert de gewenste maten in voor de verschillende kledingstukken. Daarna kan je direct gebruik maken van het kledinguitgiftesysteem.

Schone beroepskleding haal je op bij een kledinguitgifteautomaat (KUA) en gedragen kleding lever je in bij een van de kleding inname automaten (KIA). Op intranet vind je hierover meer informatie

Kleding ophalen: C0 en G01
Kleding inleveren: G01, C0, J0, M01

Locatie VUmc

Bij locatie VUmc vind je voor het leveren van dienstkleding een aantal kleding uitgifte automaten (KUA). Het aanvragen van dienstkleding via de kledingautomaat is alleen mogelijk met een medewerkerspas. Deze pas krijg je tijdens de introductiedag. De medewerkerspas wordt door het team textielverzorging geactiveerd voor het uitleveren van dienstkleding. Welke soort dienstkleding hoort bij welke functiegroep staat beschreven in de dienstkledingwijzer.

Bevoegd en bekwaam
Extra's
Wij vinden het belangrijk, in het kader van kwaliteit en veiligheid van zorg aan de patiënt, dat je bevoegd en bekwaam bent voor de uitoefening van jouw functie. Dit betekent dat je bij aanvang van en gedurende jouw dienstverband aantoonbaar bevoegd en bekwaam bent.

Amsterdam UMC heeft een bekwaamhedenregistratie waarin je kunt zien welke bekwaamheden van toepassing zijn op jouw functie. Daarin vind je bijvoorbeeld de volgende bekwaamheden:
 • Voorbehouden en risicovolle handelingen (VBH/RVH)
 • Medische technologie
 • Privileges medisch specialisten
 • Verplichte locatie AMC brede scholing
Via ons leerportaal kun je makkelijk naar het leerarrangement voor de betreffende bekwaamheid. Dat kan bijvoorbeeld een klassikale training zijn, een e-learning een peerassessment en/of een toets.

In de eerste week na jouw indiensttreding neemt jouw leidinggevende de bekwaamheden met je door en maakt afspraken hoe je deze kunt verkrijgen.
Kwaliteit en veiligheid in de zorg
In het Amsterdam UMC werken we doorlopend aan verbetering van onze zorgverlening. De kwaliteit van de zorg wordt regelmatig getoetst; ook door externe organisaties, zoals de Joint Commission International (JCI). De JCI-accreditatie is een internationale toets op het gebied van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid en vindt elke 3 jaar plaats. Het Bureau Kwaliteit en Veiligheid (BKV) adviseert over het JCI-beleid en begeleidt de heraccreditatie.

Waarom JCI?

We hebben gekozen voor JCI om verschillende redenen:
 • JCI richt zich op de patiënt in plaats van op het proces.
 • De nadruk ligt op het thema veiligheid in de zorgpraktijk.
 • JCI richt zich niet alleen op patiëntenzorg, maar ook op medisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • JCI is internationaal, dit past bij een universitair medisch centrum.
 • Ons EPD/Epic is al (gedeeltelijk) ingericht volgens JCI-standaarden.
 • JCI normen in een notendop
JCI heeft zes centrale patiëntveiligheidsdoelen vastgesteld. Het zijn de belangrijkste risicogebieden binnen de gezondheidszorg:
 • Identificatie patiënt
 • Effectieve communicatie
 • Hoog risicomedicatie
 • Juiste patiënt, juiste ingreep, juiste plaats
 • Handhygiëne
 • Valpreventie
Daarnaast zijn er patiëntgerichte standaarden waar het gaat om onderwerpen als toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en continuïteit van zorg. Tevens zijn er organisatiestandaarden die zich richten op o.a. kwalificaties van medewerkers, leiderschap en facilitaire- en gebouwtechnische aspecten.
Privacy
Wij hechten veel belang aan jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. In ons Privacy Statement vind je informatie over de wijze waarop we met het verwerken van jouw persoonsgegevens tijdens jouw dienstverband omgaan. Maar ook hoe je als medewerker omgaat met de persoonsgegevens binnen jouw functie (AVG). Om de privacy bewustwording van de medewerkers bevorderen, is door Amsterdam UMC een e-learning over privacy en informatiebeveiliging verplicht gesteld voor alle medewerkers.