Verpleegkundigen met een verblijfstatus

"In 2020 waren er bijvoorbeeld 8 zorgassistenten met een vluchtgeschiedenis werkzaam in Amsterdam UMC."

Op de afdeling Cardio Thoracale Chirurgie maakte afgelopen jaar verpleegkundigen met een verblijfstatus kennis met de zorgcultuur van Nederland door te worden ingezet als zorgondersteuner. Tijdens dit programma worden ze begeleid bij het organiseren van hun BIG registratie en stromen ze zo verder onze organisatie en de Nederlandse zorgsector in. Interesse of ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt. Bekijk onderstaande vacature.
Astrid Bijl, hoofdverpleegkundige

Statushouders als zorgondersteuner

Lees het verhaal van Astrid Bijl

"Op mijn afdeling zijn op dit moment statushouders aan het werk als zorgondersteuner. Mensen die in het land waaruit ze zijn gevlucht werkten als verpleegkundige, hebben weliswaar de juiste skills, maar vaak nog niet de juiste papieren. Als zorgondersteuners leren ze nu de arbeidscultuur kennen, hun professionele Nederlands en krijgen ze de kans om aan hun bevoegd- en bekwaamheden te werken. De medewerkers die al langer in dienst zijn, vinden hun nieuwe collega’s een verrijking voor het team. Dankzij de betere werkverdeling en scherpe focus, ervaren zij een minder hoge werkdruk en ontstaat er ruimte om de zorg beter te laten aansluiten op de behoefte van patiënten. Win-win. Statushouders die doorgaans moeilijk aan werk komen hebben een baan en de gehele organisatie profiteert van een team met een grotere diversiteit aan mensen en hun talenten. Die diversiteit op de werkvloer creëert een open cultuur, waarbij je je over en weer mag verwonderen en van elkaar kunt leren. Het geeft een veilig leerklimaat. Niet alleen voor de statushouders, maar ook voor studenten en nieuwe medewerkers."